Har du ikke fått nye avfallssekker?

Har du ikke fått nye avfallssekker? Nye sekker til restavfall blir delt ut senest i løpet av uke 11 i Hallingdal og 12 i Krødsherad. I Hallingdal er det også utlevering av sekker til returplast samtidig.

Har du ikke mottatt nye avfallssekker/returplastsekker innen utgangen av uke 37/38, ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig så vi kan ordne det for deg.

Du kan kontakte oss på telefon 32 08 61 10 eller på epost: firmapost@hallingdalrenovasjon.no