Hjemmekomposteringskurs 10.05.17

Hallingdal Renovasjon IKS inviterer til kurs i hjemmekompostering ONSDAG 10. MAI kl.18.00 - 21.00 på Pers Hotell på Gol. Det blir enkel servering.

Kurslokale kommer vi tilbake til. Påmelding til firmapost@hallingdalrenovasjon.no innen 9. mai.

Kurset er gratis for abonnenter og er obligatorisk for alle som vil søke kommunen om redusert avfallsgebyr, slik det er åpnet for i forskrift om avfallsbehandling for kommunene i Hallingdal og Krødsherad.

Vilkåret for redusert gebyr er at abonnenten aktivt driver med hjemmekompostering av matavfallet og reduserer avfallsmengden. Kurset gir nødvendig kompetanse og i tillegg er det et krav at kompostering skal foregå i beholder godkjent av kommunen/Hallingdal Renovasjon IKS.

Kursholder er Nina Berge fra Nittedal som har 40 års erfaring med hjemmekompostering og som har holdt kurs i hele landet. Hun har tidligere vært tilknyttet Grønn Hverdag. Les mer i  artikkelen under.

http://www.rb.no/bolig/kunsten-a-kompostere/s/1-95-6616991?ns_campaign=article&ns_mchannel=recommend_button&ns_source=facebook&ns_linkname=facebook&ns_fee=0

 

OBS! Kurset vil være på Pers Hotell på Gol.