Priser på levering av avfall fra husholdning

Når du leverer avfall fra din private husholdning til våre avfallsmottak er dette inkludert i renovasjonsgebyret ditt forutsatt at avfallet er sortert og at det leveres med personbil med eller uten tilhenger.

 

Leveres avfallet i container, med lastebil eller traktor med eller uten tilhenger gjelder følgende priser for avfall fra privat husholdning:

 

Avfall levert i KLEIVI i container, lastebil, traktor med eller uten tilhenger   Pris inkl mva.
Takpapp, miljøsanert brannavfall pr. tonn 1362
Trevirke pr. tonn 625
Brennbart bygg/rivningsavfall til sortering pr. tonn 2062
Usortert avfall pr. tonn 4075
Trykkimpregnert trevirke pr. tonn 2062
Gips, ren og tørr pr. tonn 1500
Uren gips til deponi pr. tonn 2531
Isopor pr. tonn 1362
Isolasjon, ren pr. tonn 2531
Rene masser/betong pr. tonn 400
Lett forurensa masser/ betong med armering pr. tonn 700
Hjelp med avlasting av maskin pr. gang 125

 

 

Avfall levert LOKALE MOTTAK i container, lastebil, traktor m/u tilhenger   Pris inkl mva.
Takpapp, miljøsanert brannavfall pr. m³ 344
Trevirke pr. m³ 177
Brennbart bygg/rivningsavfall til sortering pr. m³ 466
Usortert avfall pr. m³ 740
Trykkimpregnert trevirke pr. m³ 341
Gips, ren og tørr pr. m³ 457
Uren gips til deponi pr. m³ 863
Isopor pr. m³ 344
Isolasjon, ren pr. m³ 111
Rene masser/betong pr. m³ 466
Lett forurensa masser/ betong med armering pr. m³ 731