Gol Kommune

De fleste abonnenter i Gol har henteordning og får avfallet hentet hver tirsdag.
Se tømmekalender for nærmere informasjon.

Abonnenter med bringeordning leverer avfallet på de kommunale returpunktene eller på lokalt avfallsmottak. Oversikt over lokale returpunkter finner du på sortere.no. Velg kommune og du får opp en oversikt over punkter i kartet.

Renovasjonsgebyr faktureres av kommunen. Informasjon om dette finner du på kommunens hjemmesider eller ved å ta kontakt med kommunens servicetorg.

Slamtømming fra husholdning og hytter foregår etter egen plan i hver kommune. Informasjon om når ditt anlegg tømmes finner du på www.septik24.no

Klemmavegen avfallsmottak

Tlf: 32 08 61 10 Klemmavegen 35, Gol GPS: 60.692778,8.917778
Mandagi perioden 1.4 - 31.10: 12.00 - 19.00
Tirsdagstengt
Onsdag12.00 - 19.00
Torsdagstengt
Fredagstengt
Lørdag10.00 - 14.00
Søndagstengt
Informasjon om din kommune

Tenestetorget Gol kommune:
32 02 90 00

Hjemmeside:
www.gol.kommune.no