Hol Kommune

De fleste abonnenter i Hol har henteordning og får avfallet hentet hver onsdag.
Se tømmekalender for nærmere informasjon.

Abonnenter med bringeordning leverer avfallet på de kommunale returpunktene eller på lokalt avfallsmottak. Oversikt over lokale returpunkter finner du på siden som heter sortere.no.  Velg kommune og du får opp en oversikt over punkter i kartet.

Renovasjonsgebyr faktureres av kommunen. Informasjon om dette finner du på kommunens hjemmesider eller ved å ta kontakt med kommunens servicetorg.

Slamtømming fra husholdning og hytter foregår etter egen plan i hver kommune. Informasjon om når ditt anlegg tømmes finner du på www.septik24.no

 

Lauvrud avfallsmottak

Tlf: 32 08 61 10 Lauvrudvegen 40, 3580 Geilo GPS: 60.538056,8.248611
Mandag12.00 - 19.00
Tirsdagstengt
Onsdagi perioden 1.4 - 31.10: 12.00 - 19.00
Torsdagstengt
Fredagstengt
Lørdag10.00 - 14.00
Søndagstengt
Informasjon om din kommune

Servicetorget Hol kommune:
32 09 21 00

Hjemmeside:
www.hol.kommune.no