Husholdninger

De fleste husholdninger i Hallingdal og Krødsherad får hentet avfallet fra eiendommen, såkalt «henteordning» eller «sekkerenovasjon» . Et mindretall må frakte avfallet sitt til et returpunkt, såkalt «bringeordning» eller «containerrenovasjon». I tillegg kan abonnentene levere alle typer husholdningsavfall kostnadsfritt til lokalt avfallsmottak i kommunen.

 

OBS! Vi er i gang med endringer i renovasjonssystemet, alle våre abonnenter vil i løpet av sommeren få nye trilledunker til avfallet. Fra 1. september skal disse tas i bruk og det vil da også komme nytt kjøremønster. Les mer om dette under fanen "Nye Tider" på hovedsiden.
Informasjonen under her gjelder ordningen slik den fungerer frem til 1. september 2017.

 

Det er den enkelte kommune som fakturerer abonnentene for renovasjon og Hallingdal renovasjon IKS som har ansvar for innsamling og behandling av avfallet.

Mer om henteordning:

Vi har 9 renovasjonsbiler i daglig drift, og to reservebiler som kan settes inn ved spesielle anledninger. Av disse er 4 av dem sekkebiler som henter IMG_3083.JPGhusholdningsavfallet hjemme hos deg. Sekkebilene er "to-kammer-biler", det vil si at det er to rom bak i bilen slik at vi har mulighet og hente to avfallstyper samtidig.

Når henter vi hva
Restavfall hentes ukentlig. Glass og metallemballasje, papir og returplast hentes hver 3-4 uke. Se egen halvårlig tømmekalender som sendes ut til husholdningene i slutten av juni og slutten av desember

Når kommer renovasjonsbilen
Som regel er bilen hos deg på samme tidspunkt hver gang, men avfallet skal være satt frem senest kl. 0600 for at du skal være garantert henting. Av ulike grunner kan bilen tidvis komme tidligere eller senere.

Hvor mye henter vi
Våre ruter er dimensjonert for at vi skal hente inntil 1 restavfallssekk / trilledunk samt en tilleggsfraksjon hver uke per abonnement (papir, plast eller glass og metallemballasje). Du kan levere et ubegrenset antall returplastsekker per henting. Ekstra sekk med restavfall tar vi kun med ved første henting etter jul/påske og da kun sekk merket Hallingdal Renovasjon IKS.

Hvor tung kan sekken være
Restavfallssekken kan veie maks. 20 kg. Dette for at renovatøren skal klare å håndtere den på forsvarlig vis.

Hvor full kan sekken være
Sekken kan ikke fylles over stiplet linje eller maks 25 cm. fra toppen. Overfylt sekk er vanskelig å håndtere. Renovatøren henter som regel to fraksjoner om gangen og trenger da å bruke begge hendene samtidig. Overfylt sekk blir da vanskelige å håndtere og i tillegg blir det lett søl av avfall.

Hva slags type sekk henter vi
Vi henter kun sekk merket Hallingdal Renovasjon IKS. Sekker merket «Returplast» kan ikke benyttes til restavfall.

Hvordan få plass til avfallet
Sorterer du ut papir, plast samt glass og metallemballasje bør det være nok plass til restavfallet i sekken eller dunken. Om du jevnlig har ekstra mye papir eller glass og metallemballasje kan du kontakte oss og få større beholdere uten kostnad. Du kan også levere slikt avfall kostnadsfritt på lokalt avfallsmottak. Ekstra sekker til plastavfall får du kostnadsfritt på lokalt avfallsmottak.

Hva gjør du med farlig avfall
Farlig avfall samler du i den røde boksen. Når denne er full bytter du den mot en tom på lokalt avfallsmottak.

Plassering av beholdere
Kravet i Avfallsforskriften er at beholdere skal plasseres samlet og synlig. Stativer kan stå maks 20 meter fra bilen sitt stoppested. For trilledunker er kravet maks 10 meter. Har du både trilledunk og skap er det avstandskravet for trilledunk som gjelder. Bilens stoppested er som hovedregel offentlig veg. Unntaksvis kjøres det på privat veg.

Utlevering av sekker
To ganger i året mottar du en rull med 27 sekker til restavfall. Da kan du levere en per uke og en ekstra etter jul og påske. Sekken merket Hallingdal Renovasjon IKS viser at du er en registrert abonnent som betaler for å få avfall hentet. I tillegg har denne sekken en slik kvalitet at den tåler vekten av avfallet, noe som er viktig for effektiv håndtering og renovatørene sitt arbeidsmiljø. En gang årlig mottar du en rull med 12 sekker til returplast. Trenger du flere sekker til returplast får du disse kostnadsfritt på lokalt avfallsmottak. Du kan levere et ubegrenset antall returplastsekker per innsamlingsrunde eller til lokalt avfallsmottak når det måtte passe.

Beholdere
Det er abonnenten selv som eier beholder til restavfall og disse skal kjøpes av Hallingdal Renovasjon IKS.
Beholdere til glass og metallemballasje, papir og farlig avfall eies av Hallingdal Renovasjon IKS.
Grønt er til glass.
Blått er til papir.
Grått/sort er til restavfall.

Fremkommelighet for renovatør og renovasjonsbil
Husk at det er ditt ansvar å sørge for fremkommelighet for renovatøren. Rydd snø og strø når det er glatt. Husk å fjerne kvist og gress som gror til rundt stativ og dunker. Kjører vi på din private veg for å hente avfallet ditt er du ansvarlig for fremkommelighet og snuforhold. Trær og busker må beskjæres slik at bilen har fri passasje både sideveis og over tak.

Du som leier bolig
Det er utleier sitt ansvar at husværet du leier har nødvendig utstyr til renovasjon. Normalt er det også utleier sitt ansvar at det blir betalt renovasjonsavgift for husværet.

Containerene er ikke for deg
Abonnerer du på henteordning har du ikke anledning til å bruke containere som er utplassert til husholdninger, støler og fritidsboliger med bringeordning.

 

Mer om bringeordning:
Bringeordning er tilbudet i områder der det ikke ligger til rette for henting av avfallet på eiendommen.

Definisjoner:
«Returpunkt» er tilrettelagt for levering av papir og glass/metallemballasje i tillegg til restavfall.
«Containerpunkt» er kun tilrettelagt for levering av restavfall.

Hva og hvor mye kan leveres
Også for abonnenter med «bringeordning» gjelder det visse begrensninger for hva og hvor mye som kan leveres. Kapasiteten til returpunkt og containerpunkt er beregnet utfra et antall abonnenter. Hver abonnent kan levere inntil en sekk restavfall per uke. Definisjonen på restavfall i Hallingdal og Krødsherad er matavfall, mindre mengder emballasje fra matvarer samt en del hygieneartikler, altså det man normalt sorterer ut ved kjøkkenbenken og på badet. Annet avfall som innbo, trevirke, papp, papir, plast,metaller, tekstiler,hageavfall, elektrisk avfall og farlig avfall etc. leveres kostnadsfritt til lokalt avfallsmottak. Slikt avfall er det også forbudt å plassere utenfor containerene. Husk at alt som puttes i containerene havner rett i forbrenningsanlegget. For eksempel vil metaller, gips, elektronikk og annet farlig avfall kunne skade både renovasjonsbiler, forbrenningsanlegg og miljø og medføre høyere renovasjonsavgift for abonnentene.

Utstyr
Abonnenter med bringeordning får ikke automatisk utlevert sekker til returplast eller beholder til farlig avfall. Abonnenter med bringeordning som ønsker å levere returplast får sekker til dette kostnadsfritt på lokalt avfallsmottak og kan levere fulle sekker på samme sted. Har du ikke egen boks til farlig avfall får du en slik ved henvendelse på lokalt avfallsmottak. Når boksen er full leverer du denne på lokalt avfallsmottak i bytte med en tom. Ingen abonnenter med bringeordning får utlevert sekker til restavfall.

Renovasjongebyr
Prisen for å levere avfall varierer fra kommune til kommune. Det er kommunen som fastsetter gebyret og spørsmål knyttet til dette rettes til kommunen du bor i.

Mer informasjon
Via vår nettside finner du linker til andre nettsteder som omhandler avfall, mellom annet Sortere.no som er en nyttig veileder. Her finner du også Avfallsforskriften og Avfallsplanen for Hallingdal og Krødsherad