Tømmekalender

Avfallet hentes på forskjellige dager i de forskjellige kommunene.

Nes kommune hentes mandager

Gol kommune hentes tirsdager

Hol kommune hentes onsdager

Ål kommune hentes torsdager

Hemsedal kommune hentes fredager

Krødsherad kommune hentes mandag og onsdag, se ruter under.
Mandager: Flå grense - Sole Hotell/FV 192 Noresund - Ringnes - vegkryss v/Bråtastua
Onsdager: Olberg - Ringerike og Modum grense - FV 191 Krøderen - Sigdal grense

Glass-/metallemballasje, papir og husholdningsplast hentes samme dag som restavfallet de ukene det er avmerket for den fraksjonen i tømmekalenderen.

 

Tømmekalender for Hallingdal 2017

Tømmekalender for Krødsherad 2017