Krødsherad Kommune

De fleste abonnenter i Krødsherad har henteordning og får avfallet hentet hver mandag eller onsdag.
Mandagsrute: Flå grense-Sole Hotell/FV 192-Noresund-Ringnes-vegkryss Bråtastua.
Onsdagsrute: Olberg-Ringerike og Modum grense-FV 191 Krøderen- Sigdal grense.
Se tømmekalender for nærmere informasjon.

Abonnenter med bringeordning leverer avfallet på de kommunale returpunktene eller på lokalt avfallsmottak. Oversikt over lokale returpunkter finner du på sortere.no. Velg kommune og du får opp en oversikt over punkter i kartet.

Renovasjonsgebyr faktureres av kommunen. Informasjon om dette finner du på kommunens hjemmesider eller ved å ta kontakt med kommunens servicetorg.

Slamtømming fra husholdning og hytter foregår etter egen plan i hver kommune. Informasjon om når ditt anlegg får du ved å kontakte kommunen.

Slettemoen avfallsmottak

Tlf: 32 08 61 10 Slettemoen, Krødsherad GPS: 60.098382,9.810491
Mandagstengt
Tirsdag12.00 - 16.00
Onsdag12.00 - 18.00
Torsdagstengt
Fredagstengt
Lørdag10.00 - 14.00
Søndagstengt
Informasjon om din kommune

Servicetorget Krødsherad kommune:
32 15 00 00

Hjemmeside:
www.krodsherad.kommune.no