Nes Kommune

De fleste abonnenter i Nes har henteordning og får avfallet hentet hver mandag.
Se tømmekalender for nærmere informasjon.

Abonnenter med bringeordning leverer avfallet på de kommunale returpunktene eller på lokalt avfallsmottak. Oversikt over lokale returpunkter finner du på sortere.no. Velg kommune og du får opp en oversikt over punkter i kartet.

Renovasjonsgebyr faktureres av kommunen. Informasjon om dette finner du på kommunens hjemmesider eller ved å ta kontakt med kommunens servicetorg.

Slamtømming fra husholdning og hytter foregår etter egen plan i hver kommune. Informasjon om når ditt anlegg tømmes finner du på www.septik24.no

Gunnbjørndokk avfallsmottak

Tlf: 32 08 61 10 Rudvegen 545, 3540 Nesbyen GPS: 60.620556,9.063611
Mandagstengt
Tirsdagi perioden 1.4 - 31.10: 12.00 - 19.00
Onsdagstengt
Torsdag12.00 - 19.00
Fredagstengt
Lørdag10.00 - 14.00
Søndagstengt
Informasjon om din kommune

Servicetorget Nes kommune:
32 06 83 00

Hjemmeside:
www.nes-bu.kommune.no