Nye tider toppbilde

Nye tider i Hallingdal og Krødsherad

1. juni begynner vi å levere ut nye, praktiske trilledunker. Disse skal fra 1. september erstatte de gamle sekke- og sorteringsskapene. Inntil da bruker du det utstyret du har fra før.

De nye tidene er på vei til Hallingdal og Krødsherad. Vi skal bli enda bedre på kildesortering, og det er hjemme hos deg det begynner. Alt som handler om avfallshåndtering vil bli enklere, rensligere og bedre. Ut med tungvinte sekkeløsninger, inn med effektive og hygieniske plastdunker på hjul.

nyetiderdunker.png

Hvem, hva, hvor og når?

Hvem?
Alle privathusholdninger hvor vi i dag henter avfallet vil få utlevert nye trilledunker til erstatning for sekkestativ, sorteringsskap og trilledunker. Også i Flå kommune vil de fleste husholdningene nå få henteordning, og vil få utlevert trilledunker.

Hva?
Hver husholdning får tre trilledunker med lokk i ulik farge: Grått lokk for restavfall. Blått lokk for papir og emballasjepapp /-kartong. Grønt lokk for glass og metallemballasje. Plast skal fremdeles leveres i plastsekkene du kjenner fra før.

Hvor og når?
Vi starter utskiftingen i kommunene Hol og Ål 1. juni. Deretter vil vi bruke hele sommeren på å levere ut omtrent 30.000 trilledunker til cirka 10.000 abonnenter i Hallingdal og Krødsherad.

Nye dunker, nye tømmetider

Du vil få beskjed i god tid før de nye dunkene kommer.

Som en følge av de nye trilledunkene innfører vi nye tømmetider fra 1. september. Frem til da henter vi som du er vant til og du bruker det utstyret du har fra før.

 

Fra og med 1. september vil vi kjøre etter ny tømmeplan som kommer ut sommeren 2017. Da skal også det nye utstyret tas i bruk.

Du vil få utfyllende informasjon om de nye tømmetidene god tid i forveien.

Du kan også følge med her på vår hjemmeside. Her legger vi ut fremdriftsplaner og de siste nyhetene om utskiftingen.

 

 

nyetiderbord.png

Mål og størrelser på de nye trilledunkene.

Planlegger du å lage ny oppstillingsplass, hus, takoverbygg eller lignende til de nye avfallsbeholderene?
Da kan det være kjekt med mål og noen tips på veien.

Derfor har vi laget en veiledning til abonnenter som skal velge løsning for plassering/oppbevaring av avfallsbeholdere i forbindelse med den nye ordningen som trer i kraft fra september 2017. Veilednignen finner du her.

 

nyetiderdunker.png

Hvorfor gjør vi dette?

Det er flere viktige grunner til overgang til trilledunker.

Slik kan vi alle bidra til et bedre miljø.
Med de nye dunkene får du nå mulighet til å kildesortere mer av avfallet ditt, slik at mer papir, papp, plast og glass/metallemballasje kan materialgjenvinnes til nye produkter. At du nå også kan levere papp fra matvarer og drikkekartong sammen med papiret gir deg også bedre plass til restavfall.

Bedre hygiene for deg.
Trilledunkene beskytter avfallet mot fugler og dyr og du unngår at avfall dras utover og tiltrekker seg skadedyr. De er også konstruert slik at du enkelt kan rengjøre de med vann og unngå luktplage.

Enklere og sikrere for renovatørene.
Også for renovatørene er trilledunk positivt. Risikoen for belastningsskader reduseres og det er ikke fare for at skarpe gjenstander i avfallet kan påføre renovatøren stikk- eller kuttskader.

 

nyetiderbord2.png

 Utlevering og innhenting av nytt utstyr

Alle vil få nye trilledunker.
Alle som i dag har henteordning vil få nye trilledunker. Det gjelder også om du allerede har fått trilledunker til papir og glass-/metallemballasje eller kjøpt trilledunk til restavfall. Dette er fordi alle dunkene skal være like. De gamle trilledunkene vil i den grad det er mulig bli gjenbrukt med nye lokk. 

I Krødsherad vil abonnentene få nye dunker til restavfall og til papir/pappemballasje, mens dunken til glass-/metallemballasje blir den samme som i dag.

Hva med de gamle stativene?
Alle gamle avfallsbeholdere, både sekkestativ, kildesorteringsskap og trilledunker vil bli samlet inn på en gitt dato. Dersom du ønsker å beholde ditt gamle utstyr kan du det. Det må da fjernes fra hentepunktet, og kan ikke brukes til avfallslevering. 

Hva med fellesløsninger? For dere som bor i borettslag, leilighetsbygg eller tilsvarende og som i dag har store beholdere, kontainere eller nedgravde løsninger vil det ikke bli noen endring. Det utstyret dere har i dag vil bli stående, med mindre man kan få til en bedre løsning med nytt utstyr.

Er dere flere som ønsker å gå sammen om større avfallsbeholdere finnes det muligheter for det. Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning. 

nyetiderbord.png

Vil du vite mer?

Her på nettsiden hallingdalrenovasjon.no finner du alltid nyttig informasjon om alt som har med renovasjon og gjenvinning å gjøre. Her finner du også oppdatert informasjon om den løpende utskiftingen fra sekk til plastdunker fra 1. juni.

Har du spørsmål som du ikke fnner svar på her, kan du ringe oss på 32 08 61 10 eller sende e-post til: firmapost@hallingdalrenovasjon.no

 

 

nyetiderbord3.png

Følg oss på Facebook

På vår nye Facebook-side vil du etter hvert fnne oppdatert
informasjon om alt som skjer rundt utskiftingen til plastdunker. Her vil det også komme nyheter og annet interessant
stoff fra oss som holder Hallingdal ren. Og like viktig – her kan
du fortelle oss hva du mener og synes om alt som har med
renovasjon i dalen å gjøre. Velkommen! Vi gleder oss til å
høre fra deg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyetiderfacebook.png