Spørsmål og svar

Her kan du finne svar på de vanligste spørsmålene vi får angående renovasjon.

Hvorfor ble ikke avfallet mitt hentet?
Bruker du sekk merket Hallingdal Renovasjon? Visst ikke kan det være årsaken til at avfallet ditt ikke er tatt med. Er det overfylt, eller avfall som ikke skal være der? Er det forsvarlig måket og/eller strødd? Står stativene lett synlig og innen for avstandsgrensen? Sjekk på siden her om det kan ligge driftsmeldinger som forklarer årsaken. Har du fortsatt ingen forklaring på hvorfor avfallet ikke er hentet bes du ta kontakt med oss.
Hvorfor sorterer vi ikke matavfall?
Hallingdal Renovasjon IKS har eget forbrenningsanlegg der matavfallet blir brent sammen med det øvrige restavfallet. På denne måten blir matavfallet energigjenvunnet og brukt blant annet i produksjon av trepellets.
Kan jeg ha papp (f.eks pizzaesker) i papirsorteringen?
Fra 1.september 2017, når de nye avfallsdunkene tas i bruk, kan du ha husholdningspapp / kartong sammen med papiret. (Bølgepapp som f.eks brune pappesker skal ikke sammen med papiret, det skal enten sorteres ut og leveres som papp på lokalt avfallsmottak, eller om det er små esker sorteres de som restavfall.) Frem til vi begynner å bruke de nye avfallsdunkene skal papp IKKE sammen med papiret.
Blir kildesortert avfall blandet sammen på renovasjonsbilene?
Nei! De bilene som henter avfall hos abonnentene har to kammer, ett stort til restavfall og et mindre til kildesortert avfall.
Hva skjer med det kildesorterte avfallet etter at det er hentet hos abonnenten?
Ved hovedanlegget i Kleivi blir glass/metallemballasje, papir og returplast lagret separat i påvente av transport til gjenvinningsanlegg. Dette gir inntekter som bidrar til å redusere kostnadene for abonnentene.
Koster det noe å levere avfall på avfallsmottakene?
For deg som er privatperson og betaler renovasjonsgebyr til en av våre eierkommuner er prisen for levering av avfall lagt inn i renovasjonsgebyret. Dette forutsetter at avfallet blir levert med personbil med eller uten tilhenger, og at avfallet sorteres ved levering. Er det næringsavfall bes du ta kontakt for priser.
Kan jeg bruke andre sekker enn de jeg får utlevert?
Nei! Sekken merket Hallingdal Renovasjon IKS viser at du er registrert abonnent som betaler for å få avfall hentet. I tillegg har denne sekken en slik kvalitet at den tåler vekten av avfallet, noe som er viktig for effektiv håndtering og for renovatørenes arbeidsmiljø.
Kan jeg bruke returplastsekken til restavfall?
Nei! Denne sekken er kun til returplast og vil ikke bli tatt med om den blir brukt til restavfall. Avfallsgebyret fra kommunene gir deg rett til å levere 1 sekk restavfall per uke og inntil 1 sekk ekstra i forbindelse med jul og påske.
Jeg har ikke fått sekker, hva gjør jeg?
Restavfallssekker leveres ut to ganger i året. Innen utgangen av uke 11 om våren og innen utgangen av uke 37 om høsten. Har du ikke fått sekker bes du kontakte oss så snart som mulig.
Hvorfor skal ikke sekken fylles høyere enn stiplet linje?
Sekker som er fylt over stiplet linje er vanskeligere å bære. Renovatøren henter som regel to fraksjoner om gangen og trenger da å bruke begge hendene samtidig. Overfylte sekker blir da vanskelig å håndtere og i tillegg blir det lett søl av avfall. De fleste abonnenter kan lett unngå overfylt sekk ved å bruke de mulighetene som finnes for kildesortering.
Hvordan finner jeg ut hva forskjellige ting skal sorteres som?
Det kan du for eksempel finne ut av ved å gå inn på linken som heter sortere.no på hovedsiden vår. Der velger du kommune og skriver inn hva det er du skal kaste så vil du få svar på hva det kildesorteres som. Du kan også ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg.
Hvor tung kan sekken være?
I avfallsforskriften for Hallingdal og Krødsherad er det bestemt at sekken kan være maks 20 kg. Dette for at renovatøren skal kunne håndtere den på forsvarlig vis.
Hvorfor kan jeg ikke levere mer enn en sekk i uka?
Våre ruter er dimensjonert for at hver abonnent kan levere maks 1 sekk / trilledunk samt en tilleggsfraksjon (plast, papir, glass/metallemballasje) per uke. Har du mer avfall enn dette kan du levere det kostnadsfritt på lokalt avfallsmottak.
Hvor mange sekker får jeg utlevert?
To ganger i året mottar du en rull med 27 sekker til restavfall, og en gang i året mottar du en rull med 12 sekker til returplast. Trenger du flere sekker til returplast får du disse kostnadsfritt på lokalt avfallsmottak. Du kan levere ubegrenset antall returplastsekker per innsamlingsrunde.
Når blir det levert ut sekker?
Det leveres ut restavfallssekker to ganger i året. Om våren innen utgangen av uke 11 og om høsten innen utgangen av uke 37. Returplastsekker leveres ut sammen med restavfallssekkene om våren i Hallingdal og om høsten i Krødsherad. Har du ikke fått sekker bes du ta kontakt med oss så snart som mulig.
Hva gjør jeg når jeg har mer avfall enn jeg kan levere ukentlig?
Sorterer du papir, plast og glass og metallemballasje bør det være nok plass til restavfallet i sekken eller dunken. Om du har ekstra mye papir eller glass og metallemballasje kan du kontakte oss og få større beholder uten kostnad. Du kan også levere slikt avfall kostnadsfritt på lokalt avfallsmottak.
Hva gjør jeg når jeg har glemt å sette frem avfallet til henting?
Alle avfallstyper som vi henter hjemme hos deg kan du også levere kostnadsfritt til lokalt avfallsmottak.
Når må avfallet settes frem?
Renovasjonsbilene starter kl. 06.00. Skal du være garantert henting må avfallet være tilgjengelig fra dette tidspunktet.
Hvilke regler gjelder for plassering av søppelstativ/trilledunker?
Beholderne skal plasseres samlet og synlig. Stativer kan stå maks 20 meter fra renovasjonsbilens stoppested. For trilledunker er kravet 10 meter. Har du både stativ og trilledunk er det kravet for trilledunk som gjelder. Bilens stoppested er som hovedregel offentlig vei. Unntaksvis kan det kjøres på privat vei. Disse kravene er i henhold til avfallsforskriften som gjelder for Hallingdal og Krødsherad.
Tar dere med avfall i tillegg til det faste?
Vi henter restavfall i sekk eller dunk, glass/metallemballasje og papir i boks eller dunk og returplast i sekk. Annet avfall som settes frem tas ikke med.
Hvorfor blir det ikke lenger hentet farlig avfall?
Farlig avfall ordningen ble endret fordi det var så få som benyttet seg av tilbudet og mengdene som kom inn var svært små. Stadig flere benytter nå de lokale avfallsmottakene og når du ønsker det kan du ta med den røde boksen til ditt lokale avfallsmottak og bytte den i en tom boks.
Hvem kan benytte containerne og returpunktene rundt omkring?
Disse er for abonnenter som betaler for containerrenovasjon. Dette er fastboende som ikke har tilbud om henting av avfall hjemme og hytter/fritidsboliger.
Forekommer det at renovatøren kaster kildesortert avfall i restavfallet?
Dersom abonnenten har sortert feil kan det forekomme. Er det for eksempel kastet papp i papirboksen skal renovatøren tømme denne i restavfallet. Det samme gjelder om det er keramikk eller porselen i boksen for glass og metallemballasje.
Hvordan deltar jeg i returkartonglotteriet?
Skyll, brett og lever. Nytt fra 2017 er at en enkelt kartong kan være et lodd i returkartonglotteriet. Den vil da være med i trekkningen om 10.000,- Men for å være med i trekkningen om 100.000,- er det fortsatt kartongkubber som gjelder. Det skal da være seks kartonger oppi den sjuende (for skolemelk gjelder fire kartonger i den femte). Da får du en "kubbe". Kartongene eller kubbene leveres så til lokalt avfallsmottak. HUSK å merke de med navn og telefonnummer! Da blir de med i trekningen i returkartonglotteriet. For mer informasjon se under fanen Husholdninger øverst på siden her.