Spørsmål og svar

Her kan du finne svar på de vanligste spørsmålene vi får angående renovasjon.

Hvorfor ble ikke avfallet mitt hentet?
Står dunken din mer enn 5 meter fra veien? Visst den gjør det kan det være årsaken til at avfallet ditt ikke er tatt med. Er det overfylt, eller feil type avfall i feil dunk? Er det forsvarlig måket og/eller strødd? Står dunkene lett synlig og innen for avstandsgrensen? Sjekk på siden her om det kan ligge driftsmeldinger som forklarer årsaken. Har du fortsatt ingen forklaring på hvorfor avfallet ikke er hentet bes du ta kontakt med oss.
Hvorfor sorterer vi ikke matavfall?
Hallingdal Renovasjon IKS har eget forbrenningsanlegg der matavfallet blir brent sammen med det øvrige restavfallet. På denne måten blir matavfallet energigjenvunnet og brukt blant annet i produksjon av trepellets.
Kan jeg ha papp (f.eks pizzaesker) i papirsorteringen?
Ja du kan ha husholdningspapp / kartong sammen med papiret. Store brune pappesker skal ikke sammen med papiret, det skal enten sorteres ut og leveres som papp på lokalt avfallsmottak, eller om det er små esker sorteres de som restavfall.
Blir kildesortert avfall blandet sammen på renovasjonsbilene?
Nei! De fleste gangene henter vi nå bare en type avfall om gangen. Papir og plast blir derimot hentet samtidig. Da benytter vi oss av at renovasjonsbilene har to kammer og samler inn papir i det ene kammeret og plast i det andre.
Hva skjer med det kildesorterte avfallet etter at det er hentet hos abonnenten?
Ved hovedanlegget i Kleivi blir glass/metallemballasje, papir/papp og returplast lagret separat i påvente av transport til gjenvinningsanlegg. Dette gir inntekter som bidrar til å redusere kostnadene for abonnentene.
Koster det noe å levere avfall på avfallsmottakene?
For deg som er privatperson og betaler renovasjonsgebyr til en av våre eierkommuner er prisen for levering av avfall lagt inn i renovasjonsgebyret. Du betaler altså ikke noe ekstra når du kommer på avfallsmottaket. Dette forutsetter at avfallet blir levert med personbil med eller uten tilhenger, og at avfallet sorteres ved levering. Er det næringsavfall bes du ta kontakt for priser.
Kan jeg bruke returplastsekken til restavfall?
Nei! Denne sekken er kun til returplast og vil ikke bli tatt med om den blir brukt til restavfall.
Hvordan finner jeg ut hva forskjellige ting skal sorteres som?
Det kan du for eksempel finne ut av ved å gå inn på linken som heter sortere.no på hovedsiden vår. Der velger du kommune og skriver inn hva det er du skal kaste så vil du få svar på hva det kildesorteres som. Du kan også ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg.
Hva gjør jeg når jeg har mer avfall enn det som er plass til i dunken?
Sorterer du papir/papp, plast og glass og metallemballasje bør det være nok plass til restavfallet i dunken. Om du har ekstra mye papir eller glass og metallemballasje kan du kontakte oss og få større beholder uten kostnad. Du kan også sette frem så mange returplastsekker som ønskelig på tømmedag. Har du fortsatt for mye restavfall kan du levere det gratis på lokalt avallsmottak eller om det er et gjentakende problem er det mulig å øke størrelsen på restavfallsdunken mot en økning i renovasjonsgebyret. Kontakt din kommune for å gjøre endringer i renovasjonsgebyret.
Hva gjør jeg når jeg har glemt å sette frem avfallet til henting?
Alle avfallstyper som vi henter hjemme hos deg kan du også levere kostnadsfritt til lokalt avfallsmottak.
Når må avfallet settes frem?
Renovasjonsbilene starter kl. 06.00. Skal du være garantert henting må avfallet være tilgjengelig fra dette tidspunktet.
Hvilke regler gjelder for plassering av trilledunker?
Beholderne skal plasseres synlig. Trilledunkene skal ikke stå mer enn 5 meter fra renovasjonsbilens stoppested. Bilens stoppested er som hovedregel offentlig vei. Unntaksvis kan det kjøres på privat vei. Disse kravene er i henhold til avfallsforskriften som gjelder for Hallingdal og Krødsherad.
Tar dere med avfall i tillegg til det faste?
Vi henter restavfall, glass/metallemballasje og papir/papp i dunk og returplast i sekk. Annet avfall som settes frem tas ikke med.
Hvorfor blir det ikke lenger hentet farlig avfall?
Farlig avfall ordningen ble endret fordi det var så få som benyttet seg av tilbudet og mengdene som kom inn var svært små. Stadig flere benytter nå de lokale avfallsmottakene og når du ønsker det kan du ta med den røde boksen til ditt lokale avfallsmottak og bytte den i en tom boks.
Hvem kan benytte containerne og returpunktene rundt omkring?
Disse er for abonnenter som betaler for containerrenovasjon. Dette er fastboende som ikke har tilbud om henting av avfall hjemme og hytter/fritidsboliger.
Hvordan deltar jeg i returkartonglotteriet?
Skyll, brett og lever. Nytt fra 2017 er at en enkelt kartong kan være et lodd i returkartonglotteriet. Den vil da være med i trekkningen om 10.000,- Men for å være med i trekkningen om 100.000,- er det fortsatt kartongkubber som gjelder. Det skal da være seks kartonger oppi den sjuende (for skolemelk gjelder fire kartonger i den femte). Da får du en "kubbe". Kartongene eller kubbene leveres så til lokalt avfallsmottak. HUSK å merke de med navn og telefonnummer! Da blir de med i trekningen i returkartonglotteriet. For mer informasjon se under fanen Husholdninger øverst på siden her. Drikkekartongene kan leveres sammen med papir/papp i dunken om du har henteordning, men kan også leveres på lokalt avfallsmottak om man ønsker det.